Konstföreningen i Lidingö


Välkommen till höstens program.

Kalendarium hösten 2022

1/9   Visning av Svindersvik.
         Anmälan senast den 15 augusti.

5/10 Visning av konsten på SEBs huvudkontor i Arenastaden.
         Anmälan senast den 21 september.

8/11 Visning av Pressbyråns museum.
         Anmälan senast den 25 oktober.

17/11 Årsfest i Ansgarskyrkan med årets konstlotteri.
           Anmälan senast den 3/11.

         Se hela Bulletin 2-2022 på sidan Aktiviteter med
         ytterligare information om höstens program.

 Föreningens adress

Konstföreningen i Lidingö, c/o Gunilla Bodin, Kottlavägen 4, 18161 Lidingö
Plusgiro 11 70 77-8. Organisationsnummer 81 36 00-4044